Jaarverslag 2016

Kerngegevens

Bedragen in euro's

Rekening

Begroting

Rekening 

2015

2016

2016

Sociaal

Aantal inwoners

Jongeren (0 t/m 19 jaar) 

37.887

38.823

37.819

Middengroep (20 t/m 64 jaar)

139.024

139.064

139.670

Ouderen (65 jaar en ouder)

24.359

24.328

25.022

Leeftijd onbekend

121

Totaal

201.270

202.215

202.632

Aantal bijstandsgerechtigden (ultimo jaar)

10.096

10.100

10.338

Aantal gesubsidieerde banen

83

Aantal WSW-ers iederz

1.129

1.149

1.053

Fysiek

Oppervlakte gemeente (in ha.)

8.375

8.369

8.369

Waarvan binnenwater 

458

458

458

Historisch stads- of dorpskern

112

112

112

Lengte van de wegen (in km.) binnen de gemeentegrens

607

605

607

Woonruimten 

99.940

99.491

101.169

Financieel

Totaal lasten 

1.112.819.000

960.061.000

1.017.375.095

Totaal lasten per inwoner

5.529

4.748

5.021

Investeringen (excl. grondexploitatie)

60.948.000

42.964.000

84.114.000

Investeringen per inwoner

303

212

415

Opbrengst belastingen

70.967.000

73.496.000

73.430.000

Opbrengst belastingen per inwoner

353

363

362

Algemene Uitkering Gemeentefonds

439.296.000

443.556.000

453.884.064

Algemene Uitkering Gemeentefonds per inwoner

2.183

2.193

2.240

Personeel

Totaal aantal FTE

2.945

2.885

2.787