Jaarverslag 2016

Staat B

Overzicht formatie primitief, formatie actueel en bezetting rekening

Totaal

Primitieve begroting 2016 Toegestane (begrote) formatie

Actuele begroting 2016 Toegestane (begrote) formatie

Rekening 2016 Gemiddelde personele bezetting

fte

euro

fte

euro

fte 

euro

Personeel in dienst: aanstellingsvorm / soort formatie

Vast / Vast

2.765

194.003

2.751

185.097

2.494

170.293

Tijdelijk / Vast

34

2.090

80

5.377

78

5.337

Vast / Tijdelijk

61

3.783

173

11.617

197

13.483

Tijdelijk / Tijdelijk

4

211

15

996

18

1.241

Totaal loonsom en fte's personeel in dienst

2.864

200.087

3.019

203.087

2.787

190.354

Waaronder boven-formatief personeel

Aantal fte en kosten 

45

3.804

45

3.804

29

2.022

Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel 

2.864

200.087

3.019

203.087

2.787

190.354

Stagiaires en werkleer-plekken (waaronder BBL-trajecten)

99

99

244

Bestuur

55

2.526

45

1.664

46

1.783

WSW

1.074

34.972

1.074

35.634

1.081

35.904

WWB

1.040

784

663

Subtotaal Bestuur, WSW, WWB

1.129

38.538

1.119

38.082

1.127

38.350

Externe inhuur

7.198

13.003

34.160

Voormalig personeel

Wachtgelden 

352

352

779

FLO/FPU/Overig

1.144

684

271

Overig

86

Totaal voormalig personeel

1.496

1.036

1.136

AF:

Gedetacheerde uitleen

-2.601

-2.881

-4.775

Verhaal salaris

-200

-98

-909

Subtotaal gedetacheerde uitleen, verhaal salaris

-2.801

-2.979

-5.684

Overige personeelskosten

Vorming en opleiding

4.042

4.113

3.572

Werving en selectie

80

80

7

Bedrijfsgezondheidszorg

879

755

643

Personele vergoedingen en verstrekkingen 

1.928

1.880

2.012

Overig

1.765

1.670

487

Totaal overige personeelskosten

8.694

8.498

6.721

Totaal  fte's en personele lasten

3.993

253.311

4.138

260.826

3.914

265.281