Jaarverslag 2016

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Maatregelen

2016

2017

2018

2019

2020

toev.

onttr.

toev.

onttr.

toev.

onttr.

toev.

onttr.

toev.

onttr.

Verkiezingen

-

-

-

-

-

Afkoop onderhoud graven

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

Forum garage

700

700

700

700

700

Warmtestad

1

1

1

1

1

Grondzaken

0

2.794

458

3.271

95

3.271

95

3.271

95

3.271

Sportpark Esserberg

3

        3

3

3

 3

Recreatiegebied Kardinge

22

22

22

22

22

BSV Paddepoel

8

8

8

8

 3

Totaal

737

2.863

1.195

3.340

832

3.340

832

3.340

832

3.335

In de begroting 2016 en daarna was in dit overzicht een structurele toevoeging aan de reserve verkiezingen opgenomen van 488 duizend euro. Via het financieel meerjarenbeeld wordt elk jaar dit bedrag beschikbaar gesteld  voor verkiezingen. We sparen als het ware via de reserve verkiezingen voor de jaren dat er verkiezingen plaatsvinden. Een verkiezing kost ons 518 duizend euro. Deze wijze van administratie kost tijd en is financieel niet altijd even transparant. Per 2017 wordt voor de activiteit verkiezingen via het financieel meerjarenbeeld middelen beschikbaar gesteld in het jaar dat ze nodig zijn. De jaarlijkse structurele reservemutatie vervalt daarmee.