Jaarverslag 2016

Gemeenteraad

Jasper Honkoop

Sabine Koebrugge

Max Blom

Herman Pieter
Ubbens

René Bolle

Rob Lamers

Edward Koopmans

VVD

VVD

VVD

CDA

CDA

CDA

ChristenUnie

Fractievoorzitter

Fractievoorzitter

Fleur Woudstra

Arend Jan Wonink

Emile Zirkzee

Koosje van Doesen-Dijkstra

Tom Rustebiel

Anna Riemersma

Amrut Sijbolts

D66

D66

D66

D66

D66

Stadspartij

Stadspartij

Fractievoorzitter

Berndt Benjamins

Wieke Paulusma

Jetze Luhoff

Carlo Schimmel

Gerjan Kelder

Wim Koks

D66

D66

D66

D66

Partij voor de
Dieren

SP

Fractievoorzitter

Fractievoorzitter

Inge Jongman-
Mollema

Arjen Banach

Robbert Lammers

Glimina Chakor

Petra Brouwer

Benni Leemhuis

Martijn van der Glas

ChristenUnie

Student & Stad

Student & Stad

GroenLinks

GroenLinks

GroenLinks

GroenLinks

Fractievoorzitter

Fractievoorzitter

Fractievoorzitter

Simone Brouwer

Diederik van der Meide

Maarten van der Laan

Carine Bloemhoff

Sebastiaan Ruddijs

Jan Pieter Loopstra

Marjet Woldhuis

PvdA

PvdA

PvdA

PvdA
Fractievoorzitter

PvdA

PvdA

100% Groningen
Fractievoorzitter

Bob de Greef

SP

Mechteld van Duin

SP

Jimmy Dijk

SP

Rosita van Gijlswijk

SP

Daan Brandenbarg

SP

Fractievoorzitter

Toon Dashorst

Griffier