Jaarverslag 2016

Hoofdstuk 5: Overzicht baten en lasten in de jaarrekening