Jaarverslag 2016

Kwaliteit van de leefomgeving

In het programma Kwaliteit van de leefomgeving werken we aan een buurt, wijk en stad waar het prettig is om te zijn. Een stad die schoon, heel, mooi en groen is. Bij onderhoud en beheer is samenwerken met bewoners in Groningen een goede gewoonte. We zoeken naar nieuwe vormen van zelfbeheer en we staan open voor nieuwe initiatieven. Bewonersdeelname draagt ook bij aan de sociale samenhang in de buurt. Duurzaamheid is in alle onderdelen van dit programma bepalend.

We willen dat Groningen:

  • Een schone, hele, groene en duurzame stad is;
  • Een stad is waar we afval efficiënt inzamelen, verantwoord verwerken en maximaal hergebruiken.

Relevante beleidsnota's

Belangrijke resultaten 2016

In 2016 zijn we er in geslaagd onze doelstellingen voor de kwaliteit van de leefomgeving te realiseren. We hebben de vastgestelde BORG ambities gehaald. We zagen opnieuw een groei van het aantal bewoners dat actief betrokken is bij (het onderhoud van) de eigen woonomgeving. We zien naast participatie in groen en schoon ook toenemende betrokkenheid bij andere onderdelen van de woonomgeving, zoals aanpassingen aan verharding, parkeerplaatsen en verlichting. Onze inzet in duurzaam afvalbeleid heeft geleid tot een verdere toename van herbruikbare materialen en een vermindering van de hoeveelheid restafval per inwoner.