Jaarverslag 2016

Investeringen

Omschrijving

Tijdsplanning

Kredieten

Realisatie

Restantkrediet

In 2016 nieuw

Realisatie

Indien project

Overboeking

investering

krediet

voorgaande jaren

Voorgaande jaren

per 01-01-2016

gevoteerd krediet

in 2016

gereed

restant naar 2017

Jaar van krediet t/m jaar van verwachte financ. afwikkeling (20xx - 20xx)

Bruto

Bijdragen

Uitgaven

Bijdragen

Bruto

Bijdragen

Bruto

Bijdragen

Uitgaven

Bijdragen

Overschrijding

Onderschrijding

Bruto

Bijdragen

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Wingerd vervangende nieuwbouw

2001-2015

3.644

3.344

300

300

Uitbreiding Starter

2004-2015

3.519

2.719

800

800

Kantine

2005-2015

20

6

14

14

Gomarus magnoliastr Bouw gymlokaal

2005-2015

776

776

776

Uitbreiding vensterschool Koorenspoor

2005-2015

914

907

7

7

Kantine

2006-2015

4

4

4

Beamers 

2006-2015

4

4

4

Vervangende Nieuwbouw Borgmanschool

2007-2015

102

51

51

51

Voorbereiding Tamarisk

2008-2015

26

26

26

Meubilair 

2009-2015

1.686

1.559

127

127

Uitbreiding en inrichting AMG Smidtschool

2009-2015

136

81

55

55

Nieuwbouw

2010-2015

66.000

61.059

9.559

4.941

-9.559

1.684

100

757

2.500

-9.659

Nieuwbouw Semmelweisstraat

2010-2015

6.656

3.044

6.655

3.044

1

0

1

0

Reitdiep verv.bouw van Hasselt

2010-2015

1.417

1.417

1.417

GSV uitbreiding

2011-2015

1.594

1.575

19

19

Grond Haydnschool

2012-2015

61

61

61

Kunst

2013-2015

100

55

45

45

Installatie kantine

2013-2015

158

158

158

Verv.invest. Bessemoerstraat van Liefland

2013-2015

310

155

155

155

Vervangende nieuwbouw Hart de Ruyter

2013-2015

1.124

804

320

320

Sporthal Zuid

2013-2015

2.045

308

1.737

521

1.216

Routine 2014

2014-2015

1.000

303

697

697

Uitbreiding  Vuurtoren

2014-2016

598

598

598

Uitbreiding  capaciteit Zernike college

2014-2016

1.632

1.632

1.632

Gomaruscollege Capaciteitssuitbreiding Gymzaal 

2014-2016

1.020

1.020

1.020

Gravenburg Capaciteitssuitbreiding Gymzaal 

2014-2016

1.020

1.020

1.020

Binnenklimaar scholen

2014-2016

1.020

1.020

1.017

3

Nieuwbouw Tamarisk

2014-2016

1.938

1.938

1.938

Constructiefout gasbetondak Annie MG Smit

2014-2016

195

195

195

Constructiefout gasbetondak Vuurtoren

2014-2016

177

177

177

Voorbereidingskrediet Borgmanschool

2014-2016

51

51

13

38

Voorbereidingskrediet Borgmanschool

2015-2015

101

101

101

Voorbereidingskrediet S J Boumaschool

2015-2015

101

101

101

Nieubouw Reidiepcollege (Heersterpoort)

2015-2015

1.215

1.215

1.215

Gymzaal Gomaruscollege

2015-2015

456

456

456

Uitbreiding St. Michael

2015-2015

316

256

60

60

Herbestemminggebouw Reggestraat 1 (rb 30/9/15)

2015-2015

475

283

192

141

51

Aankoop en aanpassing Gymzaal Muntinghlaan (rb 30/9/15)

2015-2015

675

611

64

64

Aankoop 2 wijkbibliotheken

2015-2015

200

200

114

86

200

200

86

Onderwijshuisvesting: Oosterhogebrugschool

2016-2016

51

51

Onderwijshuisvesting: Borgmanschool

2016-2016

2.328

2.328

Onderwijshuisvesting: S.J Boumaschool

2016-2016

2.327

2.327

Onderwijshuisvesting: Meander/Aquamarijn

2016-2016

557

557

Onderwijshuisvesting: Fris en duurzaam

2016-2016

918

918

Onderwijshuisvesting: Tamarisk

2016-2016

1.012

1.012

Onderwijshuisvesting: Leon van Gelder

2016-2016

695

695

Herhuisvesting ivm verkoop Gotenburgweg 46

2016-2016

2.807

677

2.584

677

223

MFA De Weijert

2016-2016

2.450

2.450

Wij teams Lewenborg in het Dok

2016-2016

300

287

13

Routine investeringen 2016

2016-2016

926

325

601

aanpassing mfa de weijert ivm wij-teams

2016-2016

230

139

91

Zonneweide Vierverlaten

2016-2017

2.426

373

2.053

Paslezers WIJ Teams

2016-2017

760

394

366

aankoop van der Hoopstraat 3

2016-2017

1.140

900

240

Vervanging Cipers

2009-2015

171

7

164

164

Dienst Investeringen 2014

2014-2015

685

685

685

Routine investeringen 2015

2015-2016

1.080

26

1.054

660

394

Routine investeringen 2015 (GWS)

2015-2016

150

150

150

Routine investeringen 2016

2016-2016

1.490

1.490

ICT WIJ Teams

2016-2017

151

58

93

Sanering riolering 2011

2011-2015

14.316

13.342

312

974

-312

974

-312

Sanering riolering 2012

2012-2015

13.355

11.034

599

2.321

-599

100

2.221

-599

Vervangingsinvesteringen openbare ruimte 2012-2017

2012-2018

15.091

200

10.444

230

4.647

-30

4.832

3.369

122

6.110

-152

Afstandsbediening bruggen

2013-2015

1.304

250

1.205

250

99

99

Routine investeringen2013 (Wagenpark SB oud)

2013-2015

1.037

531

506

83

423

Sanering riolering 2013

2013-2016

14.315

9.422

25

4.893

-25

1.399

3.494

-25

routine investeringen 2014

2014-2017

4.731

3.353

1.378

743

635

Sanering riolering 2014-2018

2014-2018

19.119

8.364

238

10.755

-238

14.100

5.090

36

19.765

-274

Routine investeringen 2015

2015-2016

5.387

2.193

3.194

2.038

1.156

Verleggen riolereing aanpak ringweg Zuid

2016-2017

20.000

20.000

853

924

19.147

19.076

routine investeringen 2016

2016-2016

4.641

2.576

2.065

Aanpassing grote zaal Oosterpoort

2013-2015

800

400

749

400

51

10

41

Routine investeringen 2015

2015-2016

2.190

610

1.580

1.249

331

Routine investeringen 2016

2016-2016

1.715

950

765

Maatreg. Zuidelijke Ringweg (Langman)

2003-2015

30.640

27.640

27.668

25.535

2.972

2.105

7

-860

2.965

2.965

Damsterdiepgarage

2005-2015

41.482

41.482

40.897

6.600

585

34.882

44

541

34.882

Transferium Hoogkerk

2006-2015

15.188

13.490

11.608

12.095

3.580

1.395

4.489

4.489

1.119

-1.068

6.950

6.952

OV-as busstation-CS

2006-2015

2.700

2.550

2.178

2.591

522

-41

522

-41

Reconstructie kruising Noordelijke Ringw

2006-2016

3.316

3.316

4.702

3.269

-1.386

47

1.416

1.416

9

1.285

21

178

Herinrichting Stadspark

2006-2015

3.454

3.454

3.447

3.234

7

220

7

220

Reconstructie NRW

2006-2016

1.960

999

1.748

961

212

38

212

38

Doorstr.Ln.CdH en V.Ketw.Verschuurlaan

2007-2015

860

310

556

162

304

148

304

148

30 km Engelbert, Middelbert, Dorkwerd

2007-2015

1.794

947

1.716

435

78

512

30

496

48

16

HOV-as west paterswoldseweg/koeriersterweg

2008-2020

14.350

14.350

10.005

4.906

4.345

9.444

3.352

8.210

993

1.234

HOV-as west Baileybrug

2008-2020

1.612

-1.612

Verlengde verkenning Zuidelijke Ringqweg

2008-2020

2.930

2.930

2.557

2.930

373

73

73

246

-127

200

200

Reconstr. Kruisp.Regatta/Damsterdiep

2009-2015

200

139

94

61

-94

61

-94

Kleine verkeersmaatregeleen 2008/2009/2010/2011

2009-2015

985

550

773

122

212

428

35

150

177

278

Busbaan P + R Europapark UMCG

2011-2015

5.430

5.430

4.572

4.572

858

858

858

858

Toegankelijkheid bushaltes

2011-2015

3.061

3.061

2.750

1.801

311

1.260

14

700

297

560

Dynamisch verkeersmanagement P13

2011-2015

431

431

339

292

92

139

17

74

75

65

Card only parkeerautomaten

2011-2015

3.100

2.500

2.787

313

2.500

313

2.500

Herewegviaduct

2011-2018

1.505

1.505

98

1.407

1.505

1.407

1.505

P+R Haren

2013-2015

4.896

4.896

3.672

759

1.224

4.137

228

3.142

996

995

Fietspad de Verbetering Hoogkerk

2013-2015

610

610

610

40

570

210

360

Revitalisering Hoendiep

2013-2015

650

420

537

390

113

30

113

30

Beter benutten - fietsparkeren stad Groningen

2013-2015

995

995

867

794

128

201

50

69

78

132

Openbaar Vervoer: stationsgebied/knoop Groningen

2013-2015

990

990

990

990

438

353

552

637

Sanering vuilstort Beijum Noord

2013-2015

286

286

286

286

286

286

Verdubbeling Verbindingsb. Oost en Noord. Ringweg

2013-2015

272

272

272

272

272

272

HOV-maatregelen netwerkanalyse Groningen-Assen

2013-2017

19.339

19.339

4.720

8.000

14.619

11.339

248

2.385

-895

12.482

12.234

Basispakket Verkeersmanagement

2014-2015

2.920

2.920

2.920

Aanschaf parkeervergunningensysteem

2014-2015

190

112

78

64

14

Herinrichting/sanering Boterdiep/Bloemstraat

2014-2015

3.023

3.023

1.732

2.353

1.291

670

555

-66

736

736

P+R Reitdiep

2014-2017

192

192

179

13

192

4.175

4.175

1.721

1.900

2.467

2.467

Parkeerautomaten Oranjebuurt/Noorderp[lantsoenbuurt

2014-2015

290

290

290

Doorstroommaatregelen Martiniziekenhuis

2014-2015

1.850

1.850

1.414

1.350

436

500

75

166

361

334

Fietsmaatregelen netwerkanalyse Groningen-Assen

2014-2015

3.090

3.090

1.061

2.029

3.090

750

750

2.026

640

753

3.200

Automaatregelen netwerkanalyse Groningen-Assen

2014-2015

600

600

600

600

600

600

Ontsluitingsweg Helperplein/Van Imhoffstraat

2014-2015

116

116

116

116

116

116

Fietspad Engelbert

2015-2015

200

200

199

205

1

-5

1

-5

Gresco-isoleren appendages

2015-2015

71

71

71

Gresco-led verlichting Electronstraat

2015-2015

50

50

50

Gresco-Energie Stadsschouwburg

2015-2015

141

141

141

Extra sneltrein Groningen-Leeuwarden

2015-2015

50

50

50

50

50

50

Zeefgebouw Suikerunieterrein

2015-2015

393

393

393

393

393

Investeringskrediet Oostelijke Ringweg (aanvulling)

2015-2016

700

700

700

700

700

700

Gresco Jaarkrediet

2015-2016

4.973

4.973

373

4.600

Kwaliteitsimpuls P&R

2015-2017

126

126

50

76

126

1.699

1.699

145

140

1.630

1.685

Onderdoorgang Eemsgolaan

2015-2016

4.950

4.950

136

79

4.814

4.871

3.334

3.391

1.480

1.480

Projecten Fietsstrategie

2016-2016

3.100

3.100

157

157

2.943

2.943

Binnenstadvisie Bestemming Binnenstad

2016-2017

2.544

304

13

2.240

-13

Toekomstvisie A-Kwartier

2016-2018

2.368

2.368

171

171

2.197

2.197

Groningen Spoorzone Fiets

2016-2017

29.360

18.060

29.360

18.060

Mooi extra post NL locatie

2016-2017

14.900

14.900

14.900

14.900

Kruispunt Wilhelminakade- Prinsesseweg

2016-2017

400

21

379

Topsport Zorgcentrum herinrichting parkeerterrein

2016-2017

92

92

92

92

Verplaatsen Busstation 

2016-2018

2.350

2.350

2.350

2.350

Korte bus onderdoorgang + fietsplekken +taxiplekken

2016-2018

2.220

2.220

2.220

2.220

Plankosten Stationsgebied Groningen

2016-2018

1.555

1.555

1.555

1.555

Verkenning Station Hoogkerk

2016-2018

50

50

50

50

Voorbereidingskrediet Sporthal Europapark

2014-2015

371

1.548

-1.177

14.529

1.063

12.289

herrinrichting van Lenneplaan

2016-2017

450

450

450

450

vervanging materieel Beschut bedrijf 2015

2015-2016

350

261

89

89

vervanging materieel Beschut bedrijf 2016

2016-2016

451

34

417

Was- en kleedaccommodatie Esserberg

2010-2015

522

55

290

232

55

273

-41

55

Renovatie sportcentrum Kardinge 2e fase

2011-2015

8.431

8.492

-61

61

0

Renovatie oefenveld Velocitas Sportpark Stadspark

2014-2015

30

30

28

2

Vervanging kunstgrasveld Spp Kardinge

2015-2016

300

24

276

21

255

Renovatie veld 2 Spp Esserberg

2015-2016

90

18

72

18

54

Renovatie veld 1 op Coendersborg

2015-2016

79

17

62

18

44

Renovatie veld1 (Velocitas) Spp Stadspark

2015-2016

90

90

83

7

Renovatie oefenveld (Velocitas) Spp Stadspark

2015-2016

90

90

77

13

Renovatie oefenveld Spp Kardinge

2015-2016

28

13

15

15

Voorbereidingskrediet Papiermolen

2016-2016

180

155

25

VIP 2016 verv.kunstgras 1 spp. Het Noorden

2016-2016

340

294

46

VIP 2016 ren.veld 1&2 spp.de Wijert

2016-2016

203

188

15

VIP 2016 ren.wzh. Spp West End, de Parrel, Kardinge

2016-2016

165

96

69

VIP 2016 verv.dweilmachine.sportc.Kardinge

2016-2016

125

140

-15

VIP 2016 extra kk spp Corpus den Hoorn

2016-2016

600

600

VIP 2016 verv.kunstgras 1 spp Coendersborg

2016-2016

338

272

66

Bessemoerstrook

2014-2016

3.116

3.116

1.554

2.879

1.562

237

380

-945

1.182

1.182

Grote Markt

Grote Markt

34.798

119.850

13.014

19.950

Grote Markt Forum

23.382

66

21.858

Grote Markt Parkeergarage

30.317

30

6.278

Grote Markt Fietskelder

3.467

4

-182

totaal Grote Markt

2

#######

91.964

#######

#######

#######

40.968

19.950

#######

#######

Eemskanaalzone

Sontbrug e.o.

31.613

15.637

1.260

9.506

Berlagebrug

22.362

8.223

55

Houtunie

883

1.070

17

Woonschepenhaven

4.278

181

1.735

1.100

Eemskanaalzone

1.650

1.197

184

339

P+R Meerstad

157

266

423

Eemskanaalzone Boulevard

60

76

totaal Eemskanaalzone

….-2017

89.634

49.427

61.003

26.308

28.631

23.119

3.593

11.368

25.038

11.751

Winschoterdiep/Eemskanaal

Revitalisering Winschoterdiep/Eemskanaal ZO

869

965

5

Bornholmstraat Zuid

1.130

1.343

-5

De Havens

43

324

-7

Bornholmstraat Noord

2.491

3.143

-16

Duinkerkenstraat/Antillenstraat

3.945

4.543

-12

-826

Duinkerkenstraat 2e fase

5.222

5.192

-2

1.332

Herverkaveling Bornholmstraat

8.238

4.388

550

1.821

Gideon Zuid

5.095

5.267

6

60

totaal Winschoterdiep/Eemskanaal

….-2018

31.344

31.344

27.033

25.165

4.311

6.179

519

2.387

3.792

3.792

TOTAAL GENERAAL

####

#######

#######

#######

#######

#######

78.424

94.790

53.120

5.250

#######

#######