Jaarverslag 2016

Sport en bewegen

'Iedereen in beweging', dat is het motto van onze sportvisie. Sport en bewegen is goed voor iedereen. Het is een middel om gezond te blijven en deel te nemen aan de maatschappij. Sport en spel is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. We bieden kinderen de kans hun sportieve talenten te ontdekken en (verder) te ontwikkelen.

Groningen wil een stad zijn waar:

  • Jong en oud kunnen sporten;
  • Iedereen wordt gestimuleerd om sportief te bewegen en zijn of haar sportieve talent te ontwikkelen.

Relevante beleidsnota's

Belangrijke resultaten 2016

In juni 2016 is het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016 - 2020 vastgesteld en daarmee de instelling van een (co)investeringsfonds voor sportaccommodaties. Het uitvoeringsprogramma Sport en Bewegen is van start gegaan. In het najaar van 2016 is het Mulieronderzoek naar accommodatiebehoefte opgeleverd. Doorontwikkeling van beleidskader Bslim naar BSlim 3.