Jaarverslag 2016

Stadhuis en Stadjer

We willen burgers, ondernemers en instellingen zoveel mogelijk betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk beleid. Daarom spelen we van tevoren in op hun informatiebehoeften, zijn we transparant en staan we open voor signalen uit de samenleving.

In de informatievoorziening aan burgers en instellingen besteden we veel aandacht aan onze digitale kanalen. De ontwikkeling van een gemeentelijke kerntakenwebsite is hierbij belangrijk, de vraag van burgers is hierbij het uitgangspunt. We bundelen onze dienstverlening en voeren regie op de kwaliteit ervan.

  • We bieden goede dienstverlening aan burgers en bedrijven.
  • We zijn één gemeente, één organisatie en dat laten we zien.  
  • We communiceren actief, duidelijk en open met Stadjers.

Relevante beleidsnota's

Het programma is uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s:
Visie Publieke dienstverlening
Voortgang KCC Groningen 2015
Sociale media in Groningen

Belangrijke resultaten 2016

Dienstverlening en KCC
In 2016 heeft in het teken gestaan van verdere professionalisering van het KCC. De eerste werkprocessen zijn zaakgericht ingericht, zo kunnen we volgen of mensen wel worden teruggebeld als dat met hen is afgesproken. Meer publieksnummers zijn onder het centrale telefoonnummer 14 050 gebracht. Verder is het kennismanagement beter ingericht, we hebben informatie voor burgers centraal beschikbaar in het kennismanagementsysteem. Sinds maart 2016 kunnen burgers vragen aan de gemeente stellen via WhatsApp, dat is een groot succes. WhatsApp is een zeer laagdrempelig kanaal, velen hebben het op hun smartphone geïnstalleerd ('de gemeente in je broekzak'). Het webcareteam bij het KCC beantwoordt de vragen snel (binnen 24 uur op werkdagen). Vanaf 2016 meten we standaard via het Stads-enquete de klanttevredenheid over dienstverlening in het algemeen. Het eerste cijfer komt uit op een 7,2.

Beleidscommunicatie
Op communicatief gebied heeft de gemeente ingezet op gebruik van de social mediakanalen. Zo heeft Facebook in 2016 de 20.000e volger mogen verwelkomen en zijn de voorbereidingen getroffen om een corporate Instagram account te openen. De website is gevuld met gebiedsgerichte informatie en het wijkgewijs werken is communicatief ondersteund. Wekelijks wordt een nieuwsbrief uitgebracht, Stadsbuzz genaamd, hier duiden we wat er wekelijks online over de gemeente Groningen wordt gezegd. De buzz geeft inzicht in beelden, meningen, opiniemakers en opkomende issues.