Jaarverslag 2016

Verkeer

We willen een goed bereikbare stad.

Groningen moet een goed bereikbare stad zijn, met een aangename, veilige en gezonde leefomgeving. Uitgangspunt daarbij is 'met de fiets of het openbaar vervoer als het kan, met de auto als het moet'. In fietsstad Groningen gaan veel inwoners dan ook met de fiets, mede dankzij de korte afstanden in onze compacte stad en het goede fietsklimaat. Voor het gebruik van openbaar vervoer, al dan niet in combinatie met het gebruik van P+R, is veel draagvlak.

Onze stad heeft regionaal gezien een centrumfunctie voor werkgelegenheid, onderwijs, cultuur en zorg. Ook de bereikbaarheid met de auto is daarom van groot belang. Als inwoners en bezoekers toch de auto pakken, willen we dat ze vlot door kunnen rijden, zowel in de stad als op onze ringwegen.

Om de komende jaren de stad bereikbaar te houden tijdens de uitvoering van de grote projecten Ring Zuid en stationsgebied, coördineert "Groningen Bereikbaar" het totaal aan projecten die in de stad en de regio worden uitgevoerd.

Relevante beleidsnota's

Belangrijke resultaten 2016

2016 was voor Groningen het jaar van de fiets, het jaar waar veel werkzaamheden voor het verbeteren van het fietsklimaat zijn uitgevoerd. Van het verbeteren van slimme routes tot nieuwe fietspaden en gedragscampagnes. Vooral de campagne over alle richtingen tegelijk groen voor de fiets heeft de aandacht getrokken. Groningen stond bovendien landelijk in de belangstelling tijdens het Nationale Fietscongres, gehouden in onze stad.
Verder is 2016 weer een jaar geweest van voorbereidingen op de ombouw van de zuidelijke ringweg; kabels en leidingen zijn verlegd, alternatieve routes zijn zo goed mogelijk gemaakt en het project is aanbesteed. Aannemers combinatie Herepoort is met de voorbereidingen gestart. Groningen Bereikbaar staat in de startblokken en heeft veel voorbereidend werk gedaan om tijdens de ombouw de bereikbaarheid van de stad op peil te houden.
Vermeldenswaardig is dat het openbaar vervoersysteem in de stad en de regio in 2016 weer flink is gegroeid en dat het nieuwe hoogwaardig openbaar vervoer van het bus-systeem het daarbij heel goed doet.
Ook is er veel aandacht geweest voor verkeersveiligheid, met name om scholen bij de aanpak te betrekken, waarbij men zich vooral gericht heeft op gedragsverandering.