Jaarverslag 2016

Algemene inkomsten en post onvoorzien

Het conform het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) zo zorgvuldig mogelijk begroten van de Algemene inkomsten en de post onvoorzien.

Relevante beleidsnota's

Er zijn voor dit programma geen relevante beleidsnota's.

Belangrijke resultaten 2016