Jaarverslag 2016

Financiering

In het Treasurystatuut staan de uitgangspunten en doelstellingen voor het treasurybeleid vermeld. De uitvoering en ontwikkelingen worden in deze paragraaf toegelicht.

Onderdelen

  • Algemene ontwikkelingen
  • Renteontwikkeling 2016
  • Risicobeheer
  • Gemeentefinanciering