Jaarverslag 2016

Onderhoudsgegegevens gemeentelijke gebouwen

 

Verzekerde waarde

Verzekerde
 waarde

Meerjaren- plan

Voorziening

Onderhouds
budget

Onderhouds
budget

Bedragen x 1,000 euro

1-1-2016

31-12-2016

aanwezig ja/nee

 ultimo 2016 

 Begroting 2016 

 Rekening 2016 

Oude stadhuis (boekwaarde = 0)

        38.795

38.795

269

187

40

Goudkantoor (boekwaarde = 0)

          5.763

5.763

0

0

Totaal herbouwwaarde

        44.558

    44.558

              269

              187

                40

Boek- waarde

Boek- waarde

Meerjaren- plan

Voorziening

Onderhouds
budget

Onderhouds
budget

edragen x 1,000 euro

1-1-2016

31-12-2016

aanwezig

 ultimo 2016 

 Begroting 2016 

 Rekening 2016 

Trompsingel

2.826

2.624

ja

81

63

Prefectenhof

12.203

11.574

ja

1.189

280

111

Peizerweg

1.401

1.383

ja

180

310

141

Gebouw Sontweg 10

3.737

3.737

ja

1.228

347

57

Gebouw Hanzeplein 120

5.733

5.386

ja

767

159

57

Gebouw Diamantlaan

1.047

1.038

ja

0

54

0

Duinkerkenstraat 45

3.241

3.102

ja

2.037

214

160

Duinkerkenstraat 47

0

1.906

ja

156

0

Wijkpost Vinkhuizen

935

905

ja

0

Oosterpoort/Stadschouwburg

6.532

8.685

ja

299

519

801

Vensterscholen

6.242

10.849

ja

573

0

0

Muziekschool

21

19

ja

200

58

0

Voormalige schoolgebouwen

604

678

ja

220

0

84

Welzijnsaccommodaties

5.130

5.413

ja

0

96

166

Schoolgebouwen economisch eigendom

139.451

135.983

nee

0

1.072

982

Overige activa

0

ja

0

Activa in aanbouw

0

154

ja

0

Huisvesting personeel begraafplaatsen

19

18

ja

0

9

34

Huisvesting Gothenburgweg

2.452

2.389

ja

0

28

30

Huisvesting Zuiderdiep

10.366

9.705

ja

1.308

711

262

Wijkposten (inclusief Havenkantoor)

1.594

1.325

ja

0

40

45

Harm Buiterplein

49.153

46.445

ja

606

888

631

Afvalbrengstation

573

525

nee

NDE

609

584

nee

Groninger Museum

0

ja

1.620

849

287

Onderhoud Parkeren.

0

ja

484

847

993

MIOP Sport en Recreatie

43.624

41.777

ja

n.v.t.

3.014

3.151

 Totaal boekwaarde

      297.493

      296.204

         10.711

           9.732

           8.055

 Totaal

      342.051

      340.762

         10.980

           9.919

           8.095