Jaarverslag 2016

Staat P

Investeringen
grondexploitaties
(bedragen x 1.000 euro)

Boekwaarde
Ultimo
31-12-2015

Mutaties i.v.m. BBV-wijzigingen

Boekwaarde
Ultimo
1-1-2016

Vermeerderingen
Vermindering
2016

Boekwaarde
Ultimo
31-12-2016

Eemspoort

565

565

91

656

Piccardthof/Terborglaan

-1.696

-1.696

-42

-1.738

Reitdiep-Dorkwerd

-76

-76

-2

-78

Zernike

2.402

2.402

252

2.654

Hoogkerk-West

30.730

30.730

-499

30.231

Milieuboulevard II

14.683

14.683

424

15.107

De Held III

-9

-9

9

0

Hergebruik Grond

-897

-897

897

0

Ciboga

569

569

190

759

Europapark

-16.237

-16.237

-10.436

-26.673

Oosterhamrik.Boulevard

-14.508

-14.508

-24

-14.532

Helpermaar

-183

-183

16

-167

Herstructurering Lewenborg

-36

-36

-1

-37

Grote Markt

-95.753

85.052

-10.701

-2.912

-13.613

Oosterparkstadion

-2.305

-2.305

-8

-2.313

Bk Euvelgunne

100

100

2

102

Bk Peizerweg

90

90

2

92

Bk Donderslaan

-25

-25

-25

Bk Friesestraatweg

25

25

1

26

Bk Zomerlaan

210

210

5

215

Bk Diamantlaan

54

54

1

55

Bk Vinkhuizen

346

346

9

355

Bk Westerbroek

3.527

3.527

90

3.617

Bk Driebond

109

109

3

112

Herstructurering Paddepoel ZO

2.607

2.607

-1.328

1.279

Houtunie

-187

187

0

0

Eemskanaalzone

-3.896

3.896

0

0

Rev.Winschoterdiep/Eemskanaal ZO

-95

95

0

0

Damsterdiep

227

227

5

232

Reitdiepzone WRW

194

194

-194

0

Reitdiep fase 3/4

4.564

4.564

-101

4.463

Europapark Euroborg

22.861

22.861

578

23.439

Europapark De Linie

8.462

8.462

214

8.676

Europapark Kantoren

3.158

3.158

80

3.238

Europapark Station

73

73

-945

-872

Europapark Skivijver

-459

-459

-11

-470

Hoendiep-Noord/Westpoort

165

165

32

197

Kempkensberg/Engelse Kamp

4.861

4.861

-678

4.183

Bornholmstraat Noord

-652

652

0

0

Ontwikkelingslocatie

1

1

-1

0

Bornholmstraat Zuid

-213

213

0

0

Gideon Zuid

-172

172

0

0

De Havens

-281

281

0

0

Antillenstraat

-1.661

-1.661

-375

-2.036

Driehoek Peizeweg/Zuiderweg

260

260

-338

-78

OHZ Watergang

-2

-2

0

-2

OHZ A- en B-locatie

4.685

4.685

-412

4.273

Brivec Locatie

11

11

0

11

Bornholmstraat-zuid

3.850

-3.850

0

0

Stationsgebied

-368

368

0

0

Duinkerkenstraat fase 1

-598

598

0

0

Helperwestsingel

-56

-56

56

0

Duinkerkenstraat fase 2

31

-31

0

0

Meeroevers

5.584

5.584

-132

5.452

Grote Markt Forum

23.316

-23.316

0

0

Grote Markt Parkeergarage

30.287

-30.287

0

0

Grote Markt Fietskelder

3.463

-3.463

0

0

De Campagne

691

-691

0

0

Woonschepenhaven

680

-680

0

0

Berlagebrug

-2.257

2.257

0

0

Sontbrug e.o.

14.110

-14.110

0

0

Eemskanaalzone Boulevard

60

-60

0

0

Bessemoerstrook

-1.326

1.326

0

0

OHZ C-locatie

106

106

5

111

OHZ OH-kade ZZ

2.309

2.309

447

2.756

OHZ Stadswerf

2.449

2.449

62

2.511

OHZ Paradijsvogelstraat

3.487

3.487

88

3.575

OHZ Struisvogelstraat

2.776

2.776

-52

2.724

OHZ Alva Laval

5.509

5.509

519

6.028

OHZ v. Starkenborgh

2.704

2.704

155

2.859

OHZ Bornholmstraat

2.934

2.934

-337

2.597

OHZ Tijdelijk Beheer

312

312

-56

256

OHZ Wielewaalplein

-331

-331

-6

-337

EK Containerterminal

161

161

4

165

EK Noordzijde fase 1

94

94

11

105

P+R Meerstad

157

-157

0

0

Grote markt vindicat

10.005

10.005

8

10.013

OHZ ontsl UMCG-ORW

0

-89

-89

66

-23

Vuursteenlocatie

0

0

-639

-639

Topsportzorgcentrumlocatie

0

0

51

51

BK Reitdiephaven-Hogeweg

0

257

257

257

BK nabij Eelkemastraat

0

0

646

646

Uitvaartcentrum/Crematorium AB

0

-22

-22

6

-16

76.335

18.620

94.933

-14.504

80.429