Jaarverslag 2016

Subsidies en inkomensoverdrachten

 

(bedragen x 1.000 euro)

Deelprogramma

Primitieve begroting

Actuele
begroting

Rekening
 2016

01.1 Werk en activering

                     4.550

                 5.063

                     3.548

01.2 Inkomen en armoede bestrijding

                166.089

            164.354

                172.331

02.1 Groningen Kennisstad

                     1.075

                 2.380

                     1.239

02.2 Aantrekkelijke stad

                     1.681

                 1.815

                     1.331

02.3 Bedrijvige stad

                        700

                    775

                        502

02.4 Overig economie en werkgelegenheid

                     4.121

                 4.095

                     3.835

03.1 Onderwijskansen

                     4.458

                 6.376

                     5.429

03.2 Voorkomen schooluitval

                     1.496

                 1.496

                     1.024

04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid

                105.242

            107.341

                104.871

04.2 Preventie en zorg

                   24.484

              24.983

                   24.180

04.3 Integratie en emancipatie

                     1.356

                 2.055

                     4.350

04.4 Jeugd

                     9.624

                 9.739

                     9.498

04.5 Vernieuwing sociaal domen

                   46.787

              48.353

                   47.674

05.1 Sportieve infrastructuur

                     1.041

                 1.015

                        796

05.2 Deelname aan sport

                     1.334

                    953

                        866

06.1 Culturele infrastructuur

                   20.410

              21.183

                   21.203

06.2 Deelname aan cultuur

                     3.430

                 3.670

                     3.473

07.1 Fiets

                            -  

                      60

                           71

07.2 Openbaar vervoer

                        159

                    159

                        165

07.3 Auto

                            -  

                        -  

                           41

07.4 Parkeren

                            -  

                        -  

                        426

07.5 Verkeersveiligheid

                            -  

                      60

                           59

07.6 Overig verkeer

                             1

                         1

                             1

08.1 Gezinnen

                        106

                    521

                        393

08.2 Jongerenhuisvesting

                            -  

                      52

                           22

08.3 Wonen en zorg

                           31

                      31

                           20

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

                            -  

                 2.000

                        222

08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarheid

                        330

                    200

                        200

08.6 Cultuurhistorie en archeologie

                        115

                    267

                        280

08.7 Overig wonen

                           71

                    168

                        347

09.1 Kwaliteit leefomgeving

                        152

                    593

                        431

09.2 Afvalinzameling en -verwerking

                     1.009

                 1.009

                     1.114

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

                            -  

                        -  

                           66

10.3 Integriteit en veiligheid

                            -  

                        -  

                             5

10.4 Fysieke veiligheid

                   14.862

              16.116

                   15.693

11.1 Publieke dienstverlening

                     1.567

                 1.587

                     1.741

12.1 College en Raad

                        625

                    625

                        584

12.2 Gebiedsgericht werken

                            -  

                    154

                     1.033

14.1 Algemene ondersteuning

                             3

                         3

                        274

 Hulpkostenplaatsen

                     1.588

                 1.688

                     1.534

Totaal subsidies en inkomens-overdrachten

418.497

430.940

430.872

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het subsidieregister van de gemeente Groningen.