Jaarverslag 2016

Wonen

We willen:

  • Een voortreffelijk woonklimaat en aantrekkelijke wijken met een gevarieerd woonaanbod dat ruimte biedt aan alle bevolkingsgroepen en leeftijden;
  • Goede en duurzame nieuwe woningen bouwen;
  • Doorstroming op de woningmarkt en evenwichtige wijken;
  • De kwaliteit en duurzaamheid van bestaande woningvoorraad verbeteren;
  • Zorgvuldig beheer van ons cultuurhistorisch erfgoed.

Relevante beleidsnota's

Belangrijke resultaten 2016

In 2016 is de woningmarkt weer goed op stoom gekomen. Ondanks de aangescherpte hypotheekregels kunnen mensen vanwege de lage rente en de relatief goedkope woningvoorraad in de stad een volgende stap zetten in hun wooncarrière. Het vertrouwen in de woningmarkt is terug en dit blijkt uit de verkoopcijfers van nieuwbouwprojecten en de dynamiek in de bestaande woningvoorraad. De kavelverkopen in Reitdiep zijn bijzonder goed verlopen en ook in Meerstad is er volop belangstelling voor de nieuwe woningen die in Tersluis-West worden aangeboden.

Gevolg is wel dat in 2016 de verhouding tussen vraag en aanbod voor de stad sterk is veranderd en de druk op de woningmarkt is toegenomen. Veel mensen willen hun door de crisis uitgestelde woningvraag vervullen en het aanbod van (nieuwbouw)woningen kan het nu nauwelijks bijhouden. We zien dat het aantal gezinnen dat naar de regio is verhuisd licht is toegenomen. Een teken dat we aan de slag moeten met het realiseren van nieuw aanbod van woningen in en rond de stad. We merken dat nieuwbouwprojecten vertragingen oplopen vanwege het aardbevingsbestendig bouwen. Een probleem dat we samen met de betrokken partijen zo snel mogelijk moeten zien op te lossen.

Er zijn in 2016 ruim 1.000 eenheden voor jongeren toegevoegd aan de woningmarkt. Een hele mooie prestatie die we samen met (particuliere) beleggers en woningcorporaties hebben geleverd. Het gaat hierbij om zowel transformatie van bestaand vastgoed als nieuwbouw (Student Hotel, Campus Zonnelaan). Daarnaast zien we de resultaten van het veranderde beleid met betrekking tot kamerverhuur en zijn er talloze projecten gelanceerd door WIJS. Deze organisatie draagt op een mooie manier bij aan het samenleven van studenten en andere Stadjers.

Om het langer zelfstandig thuis wonen beter mogelijk te maken hebben we de campagne Lang Zult U Wonen gelanceerd. Hiervoor zijn meerdere, goedbezochte informatiebijeenkomsten georganiseerd waardoor het bewustzijn bij ouderen omtrent het langer thuis wonen is vergroot. Daarnaast is begonnen met de bouw van de Leyhoeve op het Europapark.

Ook is in 2016 gewerkt aan de verduurzaming van de bestaande woningen in de stad. Desondanks hebben we de doelstelling voor de sociale huurwoningen in 2016 niet helemaal gehaald. Met de corporaties hebben we prestatieafspraken gemaakt over de intensivering van de inzet voor de komende jaren. Voor het stimuleren van verduurzaming van particulier bezit heeft Groningen Woont Slim in 2016 ook een concreet aanbodpakket voor woningeigenaren ontwikkeld. Hiermee hopen we particulieren nog meer te kunnen ontzorgen.