Jaarverslag 2016

Deelprogramma 8.2: Jongerenhuisvesting

Inleiding

We willen de groeiende groep jongeren goede huisvesting bieden. Deze keus voor kwaliteit past ook bij de ambitie om Groningen de onderwijsstad van Nederland te laten zijn en blijven. Groningen heeft te veel kleine onzelfstandige kamers. En dat terwijl veel jongeren graag anders willen. Onder de noemer Campus Groningen (Bouwjong) werken we daaraan door het toevoegen van kwalitatieve zelfstandige woningen voor jongeren. Tegelijk willen we de balans in de wijken herstellen door het verminderen van de druk op de bestaande voorraad. Ook stimuleren we dat de kwaliteit van de bestaande verhuurpanden omhoog gaat. We bevorderen het prettig samenleven van studenten en andere Stadjers.

We willen dat:

  • Jongeren tevreden zijn over de kwaliteit van hun woningen;
  • Studenten en Stadjers plezierig met elkaar om gaan;
  • De nieuwbouw voor jongerenhuisvesting versneld.

Beleidsvelden

  • Kwaliteit
  • Kamerverhuurbeleid
  • Leefbaarheid, studenten en Stadjers

Effectindicatoren

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van ons beleid in 2016 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Indicator(en)

Behaald
 2015

Beoogd
 2016

Behaald 2016

% jongeren dat tevreden is over de woonruimte

80%

Toevoeging jongerenhuisvesting door nieuwbouw en transformatie

661

677

1.048

Aantal jongereneenheden o.b.v. onttrekkings-vergunningen.

<50

% Stadjers dat aangeeft dat de omgang tussen student en Stadjers goed is

>70%

Het aantal van 1.048 wooneenheden is inclusief de woningen van het Student Hotel (365 eenheden).